Warto przeczytać:

 

* Jan Paweł II

ENCYKLIKA FIDES ET RATIO. Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem  (14 września 1998) oraz komentarze do tej Encykliki:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_0.html

http://www.biblia.pl/SB/Dok/Fides/StrO.htm

http://www.biblia.pl/SB/Dok/Fides/Fides_K0.htm#GORA

http://www.biblia.pl/SB/Dok/Fides/Fides_K1.htm#GORA

http://www.biblia.pl/SB/Dok/Fides/Fides_K2.htm#GORA

 

* Jan Paweł II

LIST APOSTOLSKI „ORIENTALE LUMEN” (2 maja 1995).  Do biskupów, do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę listu apostolskiego „ORIENTALIUM DIGNITAS” Papieża Leona XIII: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/orientale_lumen_02051995.html

 

* Jan Paweł II

LIST DO ARTYSTÓW. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej (4 kwietnia 1999):

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html

 

* Jan Paweł II

Audiencja dla rektorów wyższych uczelni polskich (Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001):

http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/9615.php?index=9615&po_date=30.08.2001&lang=sp

 

* Jan Paweł II

KULTURA DIALOGU. List Papieża z okazji spotkania zorganizowanego przez Kongres Żydów Europejskich (25 stycznia 2002):

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/kongres_zydowe_25012002.html

 

* Leon XIII

Aeterni Patris (encyklika o znaczeniu filozofii) - Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i wszystkich Biskupów Kościoła Katolickiego, trwających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską (4 sierpnia 1879): http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/aeterni_patris/

 

* Leon XIII

ENCYKLIKA GRAVES ET COMMUNI. Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Rządów diecezji, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O DEMOKRACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (18 stycznia 1901): http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/leon_xiii/encykliki/graves_communi_18011901.html

 

* Wiara, rozum i uniwersytet. Wspomnienia i refleksje. Wizyta papieża Benedykta XVI w Bawarii, 9-14 IX 2006 r.: http://papiez.wiara.pl/?grupa=6&art=1158481336&dzi=1124706712&katg=

 

* Dialog i tożsamość - Kościół i Europa po Ratyzbonie i I pielgrzymce Benedykta XVI do Turcji: http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/2007012521302935.htm

 

*  Stolica Apostolska wobec reakcji na wykład w Ratyzbonie: Podróż apostolska Benedykta XVI do Bawarii 9-14 września 2006 r.; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/oswiadczenie_ratyzbona_14092006.html

 

* http://www.mateusz.pl/dokumenty/

 

 

* http://papiez.wiara.pl/

* CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX:

MESSAGE POUR LA FIN DU RAMADAN ‘Id al-Fitr 1428 E. / 2007 a.d. : Chrétiens et Musulmans : appelés à promouvoir une culture de la paix : www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20070928_ramadan2007_fr.html