Stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie prześladowań w Indiach

 

 

Z głębokim smutkiem dowiadujemy się o postępującej fali przemocy wobec chrześcijan zamieszkujących w Indiach. Nie można pozostać obojętnym względem tylu straszliwych zbrodni, dokonywanych na niewinnych ludziach tylko dlatego, że żyją inaczej, głosząc swym życiem przesłanie miłości i wrażliwości na drugiego człowieka. Konstytucja Indii gwarantuje wolność sumienia i wyznania: JAKŻE INNA JEST RZECZYWISTOŚĆ OD TYCH IDEAŁÓW!
Zwracamy sie do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o podjęcie natychmiastowej interwencji zmierzającej do zmobilizowania instytucji międzynarodowych do działań mających na celu położenie kresu tym prześladowaniom

Zarząd i Członkowie MTN Fides et Ratio.

 

 

 

 

Szanowna Pani,

Uprzejmie informujemy, że list z dnia 11 grudnia 2008 roku zawierający stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego "Fides et Ratio" wpłynął do Biura Listów i Opinii Obywatelskich.
Z uwagą zapoznaliśmy się z jego treścią. Uprzejmie informujemy, że sygnalizowany w nadsyłanych do Kancelarii Prezydenta RP apelach problem, dotyczący sytuacji chrześcijan w Indiach, został przekazany do wiadomości ekspertom Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Jednocześnie nadmieniamy, że Biuro Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP wystąpiło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o informacje na temat oficjalnego stanowiska polskiego rządu w sprawie przypadków prześladowania wspólnot chrześcijańskich w Indiach oraz ewentualnych działań dyplomatycznych podejmowanych przez Ministerstwo.
Z odpowiedzi Ministerstwa wynika, że wydarzenia te spotkały się z krytycznym stanowiskiem indyjskiego rządu centralnego i osobiście Premiera Manmohana Sinhla, który po spotkaniu z przedstawicielami tamtejszego episkopatu potępił przemoc w Orisie. Zapowiedział on skierowanie dodatkowych sił porządkowych potrzebnych do utrzymania bezpieczeństwa. Władze lokalne zostały zobowiązane do przywrócenia pokoju i udzielenia pomocy poszkodowanym. W ślad za tymi decyzjami została podjęta szeroka akcja policyjna, która przyniosła zatrzymanie ponad 600 osób.
Ponadto podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Azji i Oceanii w Brukseli w dniu 12 września br. wystąpiono z sugestią, żeby kwestia przemocy wobec chrześcijan została włączona do agendy szczytu UE-Indie, zaplanowanego na 29 września 2008 r. w Marsylii. Powyższe kwestie zostały podjęte podczas tego szczytu.
Należy zaznaczyć, iż nasz kraj zawsze akcentował swoje poparcie dla tolerancji religijnej i z szacunkiem wyrażał się o generalnej linii politycznej Indii w tym zakresie, uważanych przez wielu za "największą demokrację świata". Sytuacja społeczności chrześcijańskiej jest na bieżąco monitorowana przez Ambasadę RP w New Delhi. Jej pracownik jest członkiem grupy roboczej ds. praw człowieka, zorganizowanej przez akredytowanych tam dyplomatów krajów Unii Europejskiej. Z inicjatywy tego forum wystąpiono m.in. ze wspólną notą do indyjskiego MSZ, wyrażającą zaniepokojenie falą przemocy. Równolegle też, podczas kontaktów na możliwie wysokim szczeblu, nasi dyplomaci starają się przekazać troskę o bezpieczeństwo mniejszości chrześcijańskiej, wskazując na wrażliwość polskiego społeczeństwa w tej sprawie.

Z poważaniem

 Małgorzata Rozpondek
specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelarii Prezydenta RP