Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

«Fides et Ratio»


zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Fundamentalizm i postnowoczesność

wobec prawdy

1 czerwca 2009

Aula Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17

Nasza konferencja jest zaproszeniem do spotkania i rozmowy.

Konferencję współorganizują:


Wydział I Polskiej Akademii Umiejętności


Urząd Miasta Krakowa


Planujemy publikację materiałów konferencji


Dwie sesje: przedpołudniową (10.30 – 13.00) i popołudniową (15.30 – 18.00) wypełnią dyskusje panelowe poświęcone odpowiednio sferom idei i praxis. Uczestnicy paneli przedstawią 10-minutowe wystąpienia, po czym wezmą udział w dyskusji, do której zapraszamy wszystkich uczestników.Program konferencji:


10:30

Referat wprowadzający: o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConvSfera idei

prof. dr hab. Teresa Grabińska (filozof przyrody, UP)
prof. dr hab. Zbigniew Mirek (botanik, PAN)
prof. dr hab. Jan Prokop (historyk literatury i idei, PAU)
dr Antoni Szwed (filozof i tłumacz, Szk. W. im. Bogdana Jańskiego)
prof. dr hab. Beata Szymańska (filozof Wschodu, UJ)
dr Wojciech Zając (fizyk, IFJ PAN) moderator dyskusji
dr Terézia Žigová (teolog, informatyk, Košice, Słowacja)


13:30

Wspólny posiłek


15:30

Sfera praxis

ks. Andrzej Augustyński CM (teolog i wychowawca)
mec. Zbigniew Cichoń, (senator RP, prawnik)
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (psycholog społeczny, UP) moderator dyskusji
prof. dr hab. Piotr Oleś (psycholog osobowości, KUL)
prof. dr hab. Aleksander Surdej (ekonomista i socjolog, UEK)


19:00

Kolacja


Rada Naukowa:

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.
dr hab. Jerzy Brzozowski prof. UJ
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
prof. dr hab. Jan Prokop

dr hab. Halina Grzmil-Tylutki prof.UJ
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
dr Wojciech Zając