Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO

 

 

 

 

Sekretarz dr Agnieszka Hennel-Brzozowska

e-mail : hennel_brzozowska@wp.pl 

  

Adres: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio

           ul. Górna 10c, 30-094 Kraków

 

 Numer konta bankowego
Bank PEKAO S.A. o/Wadowice
23 1240 4197 1111 0010 5082 5539