Ze smutkiem zawiadamiamy, że 1 lipca 2015 zmarła nasz droga Koleżanka, Członkini-założycielka  i wieloletnia Vice Prezes MTN Fides et Ratio , pani prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki.

 

 

http://www.fidesetratio.iap.pl/sklad_pliki/image004.jpgHalina Grzmil-Tylutki była absolwentką filologii romańskiej UJ i  Profesorem  w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej oraz wykładowca w Uniwersytecie (ULB) w Brukseli (1988). Językoznawca. Specjalizowała  się w lingwistyce tekstu i dyskursu, problematyce genologii, aksjologii. Uczestnik wielu krajowych
 i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych; interesowała  się zwłaszcza francuską szkołą analizy dyskursu, wartościowaniem w języku i tekście. Ostatnie książki: Francuski i polski dyskurs ekologiczny w perspektywie aksjologii (2000), Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu (2007) oraz Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy (2010). Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”.

MTN Fides et Ratio bardzo wiele Jej zawdzięcza.

 

Ostatnie pożegnanie  naszej Koleżanki odbędzie się 7 lipca ( wtorek) o godz. 13.40 na Cmentarzu Batowickim, Kaplica przy ul. Powstańców („Nowa kaplica”).

 

Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w modlitwie

Zarząd i Członkowie

Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio.