Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO


 Międzynarodowa sesja naukowa w Rzymie "Sens humanistyki dzisiaj" 1- 5 września 2015

 Zobacz zaproszenie

                  

Zobacz zdjęcia