Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO


 Audiencja Międzynarodowego Towarzystwa Fides et Ratio

u Jego Ekscelencji  Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 13 czerwca 2017

Sprawozdanie ze spotkania