Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO


W dwunastym roku działalności nasze Towarzystwo wydało właśnie kolejną, dziewiątą już  książkę, a mianowicie  monografię wieloautorską:
MIŁOSIERDZIE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
owoc II Rzymskiego Seminarium ( z września 2016), pod redakcją O. prof. Zdzisława Kijasa i niżej podpisanej, w Wydawnictwie Scriptum. Recenzje wydawnicze napisali prof. Leszek Bednarczuk i o.prof. Marek Fiałkowski OFMConv.
Autorzy to członkowie i przyjaciele Towarzystwa: o.prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv, ks.prof. Szymon Drzyżdżyk, dr Teresa Lubowiecka, prof. Ewa Leś, prof. Guglielmo Chiodi, prof. Teresa Grabińska, dr hab.  Anna Walczuk, prof. Regina Lubas-Bartoszyńska, dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, ks. Epimaque Makuza, Sonya Orfalyan, lek med. Monika Kopecka.
Słowo wstępne do monografii napisał ks. abp Metropolita Marek Jędraszewski.
Książka jest dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa Scriptum, zapraszamy do lektury.