Konferencja naukowa w dniu 10 grudnia, nt. "Wychowanie do przyjaźni - wychowanie przez przyjaźń".

  1. Program konferencji

  2. Sprawozdanie z obrad konferencji - mgr Paulina Gałęzia

  3. Galeria zdjęć