Powrót do strony głównej

Powrót do aktualności

 

 

23 listopada 2007 r. odbyło się pierwsze zebranie naukowe MTN Fides et Ratio. Prof. dr hab. Zbigniew MIREK, dyrektor Instytutu Botaniki PAN
w Krakowie, przedstawił referat pt.: „Czy teoria ewolucji może być wielkim kłamstwem? Współczesne poglądy na teorię ewolucji”.

 

Referat prof. Mirka wpisuje się, jako szczególnie interesujący, polski głos, w tegoroczny dialog na temat teorii ewolucji w Polsce, dialog będący częścią i kontynuacją dysputy międzynarodowego środowiska naukowców, popularyzatorów nauki, polityków i mediów.

            W kontekście polskim ostatnich miesięcy należy przede wszystkim wspomnieć serię otwartych zebrań naukowych Międzywydziałowej Komisji Naukowej PAU w Krakowie pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Michała Hellera, działalność intelektualistów związanych z Wydawnictwem Apostolstwa Modlitwy, promującym w tym roku książkę A.i J. McGraith’ów Bóg nie jest urojeniem (ze znakomitej serii „Wiara i nauka”) – jako polemikę z bardzo popularną nową pozycją autorstwa Richarda Dowkinsa Bóg urojony, oraz obszerne podsumowanie dyskusji na temat „Ewolucja czy stworzenie” w Stanach Zjednoczonych, dokonane przez edycję polską kwartalnika „First Things”, związanego z nazwiskami George’a Weigela i ks. Richarda Neuhausa (nr 2/2007). Dyskusję na temat tej ostatniej pozycji zorganizowali niedawno krakowscy Dominikanie. Poszczególni członkowie naszego Towarzystwa starali się śledzić tę debatę.

            W swoim referacie prof. Mirek zajął się pytaniami dotyczącymi ścierających się poglądów na linii kreacjonizm – ewolucjonizm, podsumowując 150 lat konfliktu, który ostatnio rozgorzał na nowo. Stawiał pytania o współczesny chrześcijański komentarz, pozbawiony błędów wcześniejszych prób obrony tekstu biblijnego. Przedstawił liczne argumenty z zakresu nauk biologicznych, a także cytaty odnoszące się do nauczania Kościoła.

            Długa dyskusja, która nastąpiła po referacie, koncentrowała się wokół wybranych kwestii, m.in.  kontrowersji dotyczących nie tyle samego faktu ewolucji, ile jej typowego darwinowskiego i neodarwinowskiego wyjaśniania, a także jasnego rozgraniczania możliwych, uprawnionych interpretacji biologicznych, filozoficznych, metafizycznych czy religijnych oraz ich konsekwencji światopoglądowych.