Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe FIDES ET RATIO

* Statut

* Kontakt

 

*Członkowie

* Biblioteka

* Aktualności

* Archiwum

* Dokumenty Kościoła

   * Linki   

 *Galeria   

 

 

 

 

 

"Wiara i rozum (Fides et ratio)
są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy.
Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
 poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek
 — poznając Go i miłując —
mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie."

(Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio)

Nie lękajcie się. Otwórzcie dla niego drzwi! 
Otwórzcie dla niej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków.  Nie bójcie się! Chrystus wie, co "co jest w człowieku".
On jeden.  

 Jan Paweł II, Rzym, 1978.

Na Święto Zmartwychwstania Pańskiego
Nadziei i Odwagi 
życzy

Teresa Grabińska z Zarządem MTN "Fides et Ratio"

 

Celem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, zainspirowanego myślą Jana Pawła II, jest poszukiwanie form dialogu pomiędzy sferą wiary i sferą rozumu, dążenie do upowszechnienia postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia między reprezentantami różnych wyznań religijnych i osobami niewierzącymi, oraz dokumentowanie i refleksja nad wkładem wielkich religii monoteistycznych w dzisiejszy kształt kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej dziedzictwa chrześcijańskiego.

Ostatnia aktualizacja 2022-04-15