Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe FIDES ET RATIO

* Statut

* Kontakt

 

*Członkowie

* Publikacje

* Aktualności

* Archiwum

* Dokumenty Kościoła

   * Linki   

 *Galeria   

 

 

 Zaproszenie na wykład, który wygłosi Pan prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

7 lipca  2023 godz. 18.00

 

"Językowa historia Wilna"
 

 

 

 

"Wiara i rozum (Fides et ratio)
są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy.
Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
 poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek
 — poznając Go i miłując —
mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie."

(Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio)

Celem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, zainspirowanego myślą Jana Pawła II, jest poszukiwanie form dialogu pomiędzy sferą wiary i sferą rozumu, dążenie do upowszechnienia postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia między reprezentantami różnych wyznań religijnych i osobami niewierzącymi, oraz dokumentowanie i refleksja nad wkładem wielkich religii monoteistycznych w dzisiejszy kształt kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej dziedzictwa chrześcijańskiego.

Ostatnia aktualizacja 2023-05-10