Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe FIDES ET RATIO

* Statut

* Kontakt

 

*Członkowie

* Biblioteka

* Aktualności

* Archiwum

* Dokumenty Kościoła

   * Linki   

 *Galeria   

 

Ze smutkiem informujemy że  12 stycznia br. zmarła nasza członkini-założycielka  pani prof. dr hab. Anna Drzewicka,   literaturoznawca, długoletni wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizowała się w literaturze francuskiego Średniowiecza (epopeja, teatr, mirakle narracyjne). Autorka wielu książek (m. in. Starofrancuska epopeja rycerska, Warszawa, 1979; Paul Verlaine, Wybór poezji – opracowanie, część przekładu, Wrocław/Kraków, 1980; Pieśń o Rolandzie – wstęp, komentarz i korekta przekładu Boya-Żeleńskiego, Wrocław/Kraków, 1991; Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji do końca XIII w., Kraków, 1998 i in.) i kilkudziesięciu artykułów naukowych (zebranych przez Jej uczniów i przyjaciół jako Volez oir, Kraków 2014) . Utalentowana tłumaczka z języka francuskiego (m.in. Minstrele Maryi Panny. Starofrancuskie opowieści o cudach Matki Bożej, Kraków 2011)  i z języka polskiego na francuski (Plaintes Amères, ‘Gorzkie Źale’, Poznań 2016; oraz République sarmate, Antologie de l’ancienne poésie polonaise, red. Jacek Kowalski, Poznań 2018).

Członek Komisji Neofilologicznej PAU, Komisji Historycznoliterackiej PAN, Société Internationale Rencesvals (pour l’étude de l’épopée romane).

Człowiek wielkich zasług i wyjątkowej skromności.

 

 

Przebieg uroczystości pogrzebowych Pani Profesor Anny Drzewickiej będzie następujący:

 W środę 17 stycznia o godz. 13 Msza św. przy trumnie w Kolegiacie Akademickiej św. Anny.

 W czwartek 18 stycznia o godz. 12.00 Msza św. W katedrze w Przemyślu i następnie złożenie na cmentarzu w grobowcu rodzinnym.

 

Sekretarz Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego  Fides et Ratio dr Agnieszka Hennel-Brzozowska

 

 

 

"Wiara i rozum (Fides et ratio)
są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy.
Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
 poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek
 — poznając Go i miłując —
mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie."

(Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio)

Celem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, zainspirowanego myślą Jana Pawła II, jest poszukiwanie form dialogu pomiędzy sferą wiary i sferą rozumu, dążenie do upowszechnienia postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia między reprezentantami różnych wyznań religijnych i osobami niewierzącymi, oraz dokumentowanie i refleksja nad wkładem wielkich religii monoteistycznych w dzisiejszy kształt kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej dziedzictwa chrześcijańskiego.

Ostatnia aktualizacja 2017-12-17