Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO


 

Archiwum wiadomości

1.   29 Kwietnia 2007., Zarząd Towarzystwa „Fides et Ratio”  spotkał się z panią Marie-Joëlle Desserre, prezesem francuskiego stowarzyszenia „Chrześcijańska Europa” (Europe Chrétienne”)

2.   Spotkanie z prof. Stanisławem Gryglem (30 sierpnia 2007 r.).

3.   Pierwsze zebranie naukowe Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio (23 listopada 2007 r.) - prof. dr hab. Zbigniew MIREK : "Czy teoria ewolucji może być wielkim kłamstwem? Współczesne poglądy na teorię ewolucji".

4.   Drugie zebranie naukowe Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio - referat prof. dr hab. Jerzego Janika: "Odkrywanie tego, co JEST z Janem Pawłem II" (18 stycznia 2008 r.).

5.   Zebranie naukowe Fides et Ratio, 3 marca 2008, prof. dr hab. Teresa Grabińska, dr Agnieszka Hennel-Brzozowska

6.   Zebranie naukowe w dniu 7 kwietnia 2008 r. (prof. dr hab. Jan Prokop - Nihilizm w literaturze)

7.   Stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie odwołania wizyty Jego Świątobliwości Benedykta XVI na Uniwersytecie La Sapienza". Poniżej zamieszczamy także odpowiedź watykańskiego Sekretariatu Stanu.

8.   Zebranie naukowe Towarzystwa Fides et Ratio: dr Wojciech Zając - "Całun Turyński jako obiekt badań fizykochemicznych. Stare pytania i nowe hipotezy" ( 25 listopada 2008 r).

9.   W listopadzie 2008 roku otrzymaliśmy zaproszenie do współpracy od Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. List napisała Pani Prezes, prof.dr hab. Maria Ryś. Równocześnie zamieszczamy program ostatniego Sympozjum, które odbyło się w 10-rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et Ratio. (Program sympozjum- do pobrania pdf)

10.  Stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie prześladowań w Indiach

11.  Życzenia od Warszawskiego Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. - zobacz

12.  Życzenia od Zarządu Fides et Ratio.

13.  Podziękowania sióstr budujących sierociniec w Betlejem.

14.  Zebranie naukowe Towarzystwa Fides et Ratio: dr hab. Halina Grzmil-Tylutki prof. UJ -  "Manipulacja w komunikacji językowej".{27 stycznia 2009 r).

15.  Zebranie naukowe Towarzystwa Fides et Ratio: dr Maria Gubińska - "Islam i chrześcijaństwo we współczesnej Francji: zderzenie kulturowo -religijne, czy próba dialogu? (17 marca 2009 r.)

16.  Zebranie naukowe Towarzystwa Fides et Ratio: dr hab. Dorota Śliwa prof. KUL - "Fundamentalizm czy fundament - analiza językoznawcza terminu w encyklikach Jana Pawła II i Benedykta XVI".(7 kwietnia 2009 r.) (Tekst wykładu do pobrania Word)

17.  Życzenia wielkanocne od Warszawskiego Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. - zobacz

18.  Życzenia wielkanocne od sióstr z Betlejem. - zobacz

19.  Pierwsza konferencja naukowa pt.  "Fundamentalizm i post-nowoczesność wobec prawdy", zorganizowana 1 czerwca 2009 r. w Krakowie, w Auli PAU, przy współpracy I Wydziału PAU i Urzędu Miasta Krakowa. 

20. Zebranie naukowe w dniu 30 września 2009 z konferencją Marie-Joelle Desserre, przewodniczącą stowarzyszenia "Europe Chrétienne", na temat sytuacji chrześcijan w Libanie. Konferencja w języku francuskim - tłumaczona. - zobacz tekst

21. Zebranie naukowe w dniu 13 października 2009 z wykładem s.Margueritte Léna, profesorem filozofii, ekspertem Synodu Biskupów nt. "Słowa Bożego" w Rzymie (październik 2008). S. Léna dzieli się swoim doświadczeniem eksperta. Wykład w języku francuskim - tłumaczony.

22. Zebranie naukowe w dniu 16 listopada 2009 z wykładem ks. dr Franciszka Płonki, egzorcysty, pt. "Problem uzależnienia od wpływów ducha zła".

23. Stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazującego Rządowi Republiki Włoskiej usunięcie krzyży ze szkół państwowych.

24. Zebranie naukowe w dniu 8 grudnia 2009, z wykładem prof. Bogdana Piotrowskiego, dziekana Wydziału Literatury Uniwersytetu La Sabana w Bogocie (Kolumbia), tłumacza (m.in. "Tryptyku rzymskiego" na język hiszpański) pt. "Recepcja nauczania Jana Pawła II w krajach latynoskich"   

25. Zebranie naukowe w dniu 16 grudnia 2009 z wykładem o. dr Andrzeja Zająca OFMConv, wykładowcy WSD Franciszkanów w Krakowie, p.o. dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich, nt. "Verba scripta w świadomości św. Franciszka".

 

Rok 2010

 

1. Zebranie naukowe w dniu 24 lutego 2010r. z wykładem prof. Gianpaolo Romanato - profesora historii współczesnej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Padewskiego - nt. "Santa Sede et Europa Orientale da Pio X a Pio XII" (Stolica Apostolska i Europa Wschodnia od Piusa X do Piusa XII).

2. Zebranie naukowe w dniu 10 marca 2010 z wykładem prof. dr hab. Reginy Lubas-Bartoszyńskiej nt. "Autobiografie filozofów".

3. Kondolencje z powodu tragicznego wypadku pod Smoleńskiem.

4. Zaproszenie na konferencje   "Krucjata bez krucjat, czyli o franciszkanach na ziemiach islamu" (22 kwietnia 2010, Aula bł. Jakuba, ul. Franciszkanska 4)

5. Oświadczenie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie ataków na papieża Benedykta XVI

6. Oświadczenie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie ataków na papieża Benedykta XVI (wersja włoska)

7. Zebranie naukowe w dniu 26 maja 2010 z wykładem dr Teresy Rawy pt. "Obecność Kościoła Katolickiego w Maroku".

8. Odpowiedź Stolicy Apostolskiej na oświadczenie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio w sprawie ataków na papieża Benedykta XVI

9. Walne zebranie członków Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio (13 czerwiec 2010)

10. Dobra wiadomość od sióstr Elżbietanek w Betlejem...

11. Seminarium w Starym Sączu

12. Zebranie naukowe w dniu 11 października 2010 z wykładem prof. dr hab. Teresy Grabińskiej, nt. "Solidarność i praca w encyklice 'Laborem exercens'"

13. Zebranie naukowe w dniu 24 listopada 2010 r. z wykładem O. dra Stanisława Jaromiego, nt. "Współczesne problemy ekologiczne w perspektywie chrześcijańskiej".

14. Konferencja naukowa w dniu 10 grudnia, nt. "Wychowanie do przyjaźni - wychowanie przez przyjaźń".

 

 

 

Rok 2011

 

 1. Spotkanie opłatkowe MTN "Fides et Ratio" ze słowem Ojca prof. dra hab. Zdzisława Kijasa OFMConv na temat książki Jego autorstwa pt. "Życie zakonne - turystyka czy pielgrzymowanie?" - 10 stycznia 2011.
 2. Zebranie naukowe w dniu 25 lutego 2011  z wykładem dra hab. prof. UP Pawła Kłoczowskiego nt. "Rozum i wiara w myśli bł. Kardynała Johna H.Newmana."
 3. Zebranie naukowe w dniu 18 marca 2011, z wykładem red. Janusza Poniewierskiego pt: "Benedykta XVI czytanie Pisma Świętego –o Adhortacji apostolskiej Verbum Domini"
 4.  Zebranie naukowe w dniu 13 kwietnia 2011, z wykładem dr Ireny Grześ pt:  "Koncepcje etyki biocentrycznej - współczesne zagrożenia przyrody i postawa człowieka wobec nich".
 5. Zebranie naukowe w dniu 20 maja 2011  z wykładem ks. Prof. dr hab. Łukasza Kamykowskiego pt. "Bł. Jan Paweł II a dialog. Przykład spotkania międzyreligijnego  w Asyżu 25 lat temu ".
 6. Zebranie naukowe w dniu 17czerwca 2011 z wykładem dr hab. Mirosława Lenarta pt. Idea żołnierza chrześcijańskiego w kulturze staropolskiej.
 7. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich Ojca Profesora Zdzisława Józefa Kijasa (15 maja 2011 r., kościół pod wezwaniem CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA - REDEMPTOR HOMINIS w Krakowie).
 8. Zapraszamy do udziału w Dniach Jana Pawła II 2011 (7-9 listopada 2011). Szczegółowy program i informacje na stronie http://www.jp2.krakow.pl. Szczególnie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym "Godność w perspektywie nauk" organizowanym w ramach tych Dni przez nasze Towarzystwo.
 9. Walne zebranie w dniu 30 września 2011
 10. "Zaproszenie na sympozjum "Myśl Wschodu i Zachodu - wpływy i komplementarność" (12-13 października 2011), organizowane przez Instytut Filologii Romańskiej UJ"
 11. Gratulacje dla ks. Andrzeja Augustyńskiego z okazji uzyskania TOTUSa 2011
 12. Spotkanie naukowe w dniu 14 października 2011 - debata na temat "Współczesne problemy Kościoła, Polski i świata w perspektywie fides et ratio"
 13. Sympozjum "Godność w perspektywie nauk" w dniu 7 listopada 2011.
 14. Zebranie naukowe w dniu 16 grudnia 2011 z wykładem dr hab. prof. UW Ewy Leś na temat: "Prawa społeczne i ekonomiczne rodziny w świetle Adhortacji Familiaris Consortio bł. Jana Pawła II i ich implementacja w Polsce."

 

Rok 2012

 1. Zebranie naukowe w dniu 20 stycznia 2012  z wykładem  prof. dr hab. Urszuli Dąbskiej - Prokop  nt. "O dialogu i tłumaczeniach"
 2. Życzenia od Jego Eminencji Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego
 3. Zebranie naukowe w dniu 17 lutego 2012 z wykładem dr hab. Marka Fiałkowskiego OFMConv nt. "Nowa ewangelizacja - w poszukiwaniu nowych form i metod głoszenia Dobrej Nowiny"
 4. Zebranie naukowe w dniu 16 marca 2012 z wykładem dr hab. Beaty Polanowskiej-Sygulskiej "Między monizmem i relatywizmem - pluralizm etyczny Sir Isaiaha Berlina"
 5.  Zebranie naukowe w dniu 20 kwietnia z wykładem O. dr Jerzego Brusiło OFMConv „Jan Paweł II wobec bioetyki”
 6. Zebranie naukowe w dniu 11 maja 2012 (piątek), godz. 18.00 z wykładem, który wygłosi  prof. dr hab. Piotr Oleś "Psychologia człowieka dojrzałego"
 7. Konferencja naukowa 15 czerwca 2012 PRZECIW MELANCHOLII: PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY - w 40 rocznice śmierci A.Kępinskiego
 8. List Kardynała Stanisława Dziwisza - podziękowanie za zaproszenia na konferencję naukową "Przeciw melancholii: - w 40 rocznicę śmierci A. Kępińskiego"
 9. Dni Jana Pawła II - konkurs literacki dla studentów
 10. Dzień skupienia - Staniątki 29 września 2012
 11. Zaproszenie na Marsz dla Życia i Rodzin w dniu 14 października 2012
 12. Zebranie naukowe w dniu 16 października 2012 z wykładem ks. dr Andrzeja Dobrzyńskiego  "Biskup soboru. Karol Wojtyła i Vaticanum II"
 13. Sympozjum - "Dialog z wiecznością" - 6 listopad 2012 r.
 14.  Zebranie naukowe w dniu 7 grudnia 2012 z wykładem dr Romana Jacka Kieferlinga nt. "Restauracja sztuki utraconej - ratowanie dzieła sztuki jako idei czy jako materii" 

 

Rok 2013

 1.  Zebranie naukowe w dniu 11 stycznia 2013 z wykładem "O komunikacji w świecie przyszłych technik komunikacji", który wygłosi  prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach
 2. Zebranie naukowe w dniu 22 lutego 2013 z wykładem "Miłość do Kościoła w teologii Ives Congara - myśl eksperta Soboru odczytywana dzisiaj", który wygłosi ks. dr Paweł Pielka
 3. Zebranie naukowe w dniu 15 marca 2013 z wykładem "Jak daleko ma rozum do Boga, czyli o rozumności jako misterium", który wygłosił dr Marek Kita 
 4. Zebranie naukowe w dniu 16 kwietnia 2013 z eko-wykładem na temat "Dobro jakim jest woda i wyzwania z nim związane"
 5. Poparcie MTN Fides et Ratio dla inicjatywy Manif pour tous
 6. Zebranie naukowe w dniu 17 maja 2013 z wykładem "G.K. Chesterton odczytany w Roku Wiary: obrońca chrześcijańskiej wizji człowieka i Europy”, który wygłosi dr hab. Anna Walczuk
 7. Błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI
 8. Konferencja naukową "Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia" 3 czerwca 2013
 9. Zarząd Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio zaprasza wszystkich członków Towarzystwa na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie  członków Międzynarodowego  Towarzystwa Naukowego  FIDES  ET  RATIO, które odbędzie się w sobotę, 13 lipca 2013 r., o godz. 17.00, w Domu Sióstr Serafitek w Krakowie, ul. Łowiecka 3. Przed Walnym Zgromadzeniem Msza św. o godz. 16.00 w Kaplicy Domu Sióstr.
 10. Zaproszenie na "Dzień skupienia ze św. Katarzyną ze Sieny w dniu 29 września 2013"
 11. Dni Jana Pawła II - sympozjum "Oblicza mądrości" - 4 listopada 2013
 12. Dni Jana Pawła II - zaproszenie na spotkanie z dr h. c. multiplex Georgie'em Weigelem - 6 listopada 2013
 13.  Program całościowy Dni Jana Pawła II 2013, w tym: Sympozjum MTN Fides et Ratio "OBLICZA MĄDROŚCI 313-2013" i spotkanie w "Chimerze" 4 listopada oraz wystąpienie naszego Prezesa O. Prof. Z. Kijasa na konferencji 7 listopada.
 14. Zebranie naukowe w dniu 13 grudnia 2013 z wykładem "Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w świecie i solidarność z Kościołem prześladowanym", który wygłosi ks. Rafał Cyfka. Spotkanie połączone jest z opłatkiem.
 15.  Życzenia świąteczne Prezesa MTF Fides et Ratio o. prof. dr hab. Zdzisława Józefa  Kijasa