Powrót do strony głównej

Powrót do aktualności

 

Linki do stron internetowych instytucji, fundacji i stowarzyszeń współpracujących z naszym Towarzystwem:

 

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio:
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
http://www.fidesetratio.org.pl/

La Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - Seraphicum, Roma:
www.seraphicum.org

Stowarzyszenie Droga chrześcijańskiej Europy - La Route de L'Europe Chretienne:
http://www.route-europe-chretienne.fr

Polska Akademia Umiejętności
pau.krakow.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl/

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII
http://upjp2.edu.pl/strona/g9fuaqfvmv

Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie
www.franciszkańska .pl

Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
psych.up. krakow.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski :
http://ptp.krakow.pl/

Dni Jana Pawła II
http://www.jp2.krakow.pl/_2014/

Siostry Serafitki - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
www.serafitki.pl/