Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

FIDES ET RATIO


 Dr Agnieszka Hennel-Brzozowska: "Co zniewala wolna wolę - wolność wyboru z perspektywy psychologii społecznej i filozofii personalistycznej".

 Prof. dr hab. Teresa Grabińska: "Wolność a wolna wola osoby"