Powrót do strony głównej

Powrót do aktualności

 

30 sierpnia 2007 r., w domu pp. Brzozowskich, gościliśmy prof. Stanisława Grygla.

Prof. dr hab. Stanisław Grygiel współpracował z biskupem krakowskim Karolem Wojtyłą, był współredaktorem miesięcznika „Znak”. Obecnie pracuje w Rzymie, wykłada na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, kierując – jako profesor antropologii filozoficznej – Katedrą im. Karola Wojtyły (Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia. Cattedra Wojtyła, http://www.istitutogp2.it ). Katedra ta zainaugurowana została 14 października 2003 r. przy Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II. Jest ośrodkiem studiów nad filozofią, teologią i poezją Karola Wojtyły oraz nad kulturową tradycją, w jakiej się zrodziły. Tematyka podejmowanych tu wykładów koncentruje się wokół kwestii ojcostwa, macierzyństwa, relacji pomiędzy osobą, rodziną, społeczeństwem i państwem, komplementarności „dwóch płuc” Europy, a także kwestii wiary, miłości,  prawdy i tolerancji.

Prof. Grygiel redaguje także „Il Nuovo Areopago” i jest autorem wielu książek podejmujących problematykę z pogranicza filozofii, etyki i teologii, m. in. Extra communionem personarum nulla philosophia (2002).

Na sierpniowym spotkaniu Gość opowiadał o swoich kontaktach z Ojcem św. Janem Pawłem II i o swej działalności w Rzymie. Wspominał między innymi o tym, jak pomagał rosyjskim dysydentom spotykać się w wielkiej dyskrecji z biskupem Karolem Wojtyłą. Dyskusja w gronie członków „Fides et Ratio” ogniskowała się jednak nie tylko na Osobie Jana Pawła II, którego prof. S. Grygiel znał bardzo dobrze, ale także na problemach współczesnego Kościoła i sprawach ekumenicznych.