Powrót do strony głównej

Powrót do aktualności

 

 

Drugie zebranie naukowe Międzynarodowego Towarzystwa NaukowegoFides et Ratio – referat prof. dr hab. Jerzego Janika: „Odkrywanie tego, co JEST z Janem Pawłem II” (18 stycznia 2008 r.).

 

 

18 stycznia 2008 roku odbyło się drugie zebranie naukowe MTN Fides et Ratio, połączone ze spotkaniem opłatkowym. Referat pt.: „Odkrywanie tego, co JEST z Janem Pawłem II” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Janik z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, współzałożyciel międzywydziałowej komisji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności Fides et Ratio, organizator słynnych papieskich seminariów naukowych w Castel Gandolfo.

Referat prof. Janika był wyjątkową, ze względu na osobę autora, bliskiego przyjaciela Jana Pawła II, relacją z wieloletniej współpracy naukowej Karola Wojtyły (kolejno jako księdza, biskupa, kardynała, wreszcie papieża) i grona naukowców krakowskich, głównie fizyków. Spotkania z referatami i dyskusjami na tematy z pogranicza nauk ścisłych, filozofii i teologii odbywały się, od 1953 roku do wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę św. Piotra, w Krakowie i w czasie wypraw górskich; w okresie papieskim przekształciły się w seminaria „Nauka – Religia – Dzieje”, organizowane co dwa lata w Castel Gandolfo. Owocem tej pracy, a także innych kontaktów Jana Pawła II z naukowcami, stało się kilka kluczowych tekstów Papieża dotyczących styku nauki i wiary, przede wszystkim encyklika Fides et Ratio.

W swoim wystąpieniu prof. Janik cytował wypowiedzi samego Jana Pawła II, dotyczące historii tej głębokiej intelektualnej przyjaźni i dialogu naukowego. Wreszcie – last but not least – autor streścił najważniejsze wprowadzone przezeń tematy z pogranicza fizyki i metafizyki, poruszane w historii tych dyskusji – ten właśnie ważny wątek referatu jest odzwierciedlony w tytule, a więc kwestię różnicy między abstrakcjami fizycznymi, a abstrakcją metafizyczną, związane z tym dylematy językowe, koncepcję hylemorfizmu i inne. Dzięki uprzejmości autora zamieszczamy na naszej stronie pełny tekst referatu i zapraszamy do lektury. W załączonej bibliografii znajdują się źródła pozwalające zapoznawać się jeszcze bardziej szczegółowo z „odkrywaniem tego, co JEST” w referatach seminariów z Castel Gandolfo.

Po referacie rozpoczęła się długa, interesująca dyskusja. Spotkanie z prof. Janikiem było dla naszego Towarzystwa szczególnym nawiązaniem do źródeł naszych inspiracji, założeń i celów.

 

(oprac. Agnieszka Hennel-Brzozowska)