Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe

Opis: D:\marian\fides\listopad\icon.jpg

FIDES ET RATIO

 


 

 

Aktualności 2024

 1. Seminarium naukowe w Tyńcu: "Rozmowy o Psalmach. Dlaczego przekłady Miłosza i Brandstaettera nie weszły do liturgii?"

 2.   Otwarte zebranie naukowe  w piątek po Wielkanocy czyli 5 kwietnia,  o godz. 15.00,  w auli Klasztoru Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. Starowiślnej 9 w Krakowie.   "Bezpieczeństwo personalne bł. Natalii Tułasiewicz"

 3.    24 maja 2024 - współorganizacja ( we współpracy m.in. z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu) konferencji naukowej we Wrocławiu pod tytułem: "Geniusz kobiety w sztuce filmowej".

 4.   Referat 7 czerwca 2024 dr hab. prof. UŁ Katarzyna Kaczor-Scheitler   "Motyw zamiany serca w „Faworze miłości Boskiej” Anny Teresy Piotrkowczykowej (ok. 1600–1672)"  

 

 

Aktualności 2023

 1. 27 stycznia 2023 – dyskusja CO NAM ZOSTAWIŁ BENEDYKT XVI , połączona z Opłatkiem, w Domu Generalnym SS Serafitek

 2. 10 marca 2023 – dyskusja CZY POKÓJ JEST UTOPIĄ? Wprowadzenie: dr Leszek Cichobłaziński: „ Papież Franciszek o pokoju”. Sala 115 w UPJPII, ul Bernardyńska 3.

 3. 31 marca 2023 – zebranie naukowe online z wykładem  dr hab. Katarzyny Kaczor-Scheitler z  Uniwersytetu Łódzkiego: Perswazyjny charakter ostatnich słów Chrystusa na krzyżu w świetle „Rozmowy duchownej” Adriana Bratkowica (ok. 1585-1639).

 4. 26 maj 2023 - wykład "U źródeł eklezjologii Hansa Ursa von Balthasara", który wygłosi ks. dr hab. Paweł Pielka.

 5. 7 lipiec 2023 - wykład "Językowa historia Wilna", który wygłosi Pan prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

 6. 13 listopad 2023 - panel dyskusyjny w ramach Dni Jana Pawła II "Czy można łączyć wiarę z rozmumem. Odpowiedzi Jana Pawła II i nasze"

 7. 13 listopad 2023 Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Fides et Ratio - GALERIA

 8. Monografia zbiorowa : "Kryzys z perspektywy fides et ratio"

 9.   15 grudzień 2023 - świąteczne zebranie naukowe z referatem Pani kurator Anny Baranowej: "Paweł Taranczewski, czyli o pożytkach artystycznej klauzury"
   

 

 

Aktualności 2022

 1. Sesja naukowa MTN Fides et Ratio w dniu 7 listopada 2022 w ramach DNI JPII 2022: „Polska a Ukraina – inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II”

 

Aktualności 2021

 

1.  Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Fides et Ratio - 20 marzec 2021

2. Zebranie naukowe w formie online 25 czerwca 2021 godz.18 "Miejsce Boga i religii w życiu publicznym dziewiętnastowiecznej Argentyny. Świadectwa literackie"  

3.   Zebranie naukowe w formie online 29 października 2021 godz.18 "Egzystujący chrześcijanin wobec Boga w myśli późnego Kierkegaarda".

          Sesja naukowa MTN Fides et Ratio w dniu 16 listopada 2021 w ramach DNI JPII 2021: „Pojednanie – inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II” 

 

 

Aktualności 2020

1. Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Fides et Ratio - 1 luty 2020

2. Konferencja "Granice potęgi ducha i wiary" 27 - 28 października 2020

3.  Konferencja naukowa online - Joseph Malègue a epoka kryzysu modernistycznego -18 grudzień 2020

 

 

 

Aktualności 2019

1.  Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Fides et Ratio - 12 kwiecień 2019

2. REPUBLIQUE SARMATE - koncert i słowo ku czci śp. prof. Anny Drzewickiej 25 kwietnia 2019

3. Zebranie naukowe w   sali nr 40 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  przy ul. Franciszkańskiej, w dniu 7 czerwca 2019 o godz.17.30 ( piątek) z referatem "SKUTKI PROTESTANCKIEGO IKONOKLAZMU DLA KULTURY EUROPEJSKIEJ", który wygłosi dr hab. prof. UP Antoni Szwed, kierownik Katedry Ontologii i Metafizyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

4. Program V Seminarium Fides et Ratio w Rzymie 15-20 września 2019

5.  Zarząd MTN Fides et Ratio serdecznie zaprasza do udziału  w ramach kolejnych DNI JANA PAWŁA II, sesji:ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS A WYZWANIA DZISIEJSZEGO CZASU 6 listopada 2019, godz. 17.00 -20.00 Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie, aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4

6. Zebranie dyskusyjne z referatem red. Krystiana Kratiuka "Synod amazoński 2019. Relacja obserwatora", 13 grudnia 2019 o godz.17.30, sala 040 w UPJPII ul. Franciszkańska 1 
 

 

 

 

 

Aktualności 2018

1. Zaproszenie na spotkanie opłatkowe połączone z wykładem pani prof. Lubaś - Bartoszyńskiej, piątek  5 stycznia 2018 o godz.17.30, Dom Generalny  SS. Serafitek w Krakowie ul. Łowiecka 3

2. Nowa książka "MIŁOSIERDZIE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ",  redakcja naukowa: Zdzisław J. Kijas i Agnieszka Hennel-Brzozowska, Wydawnictwo Scriptum 2018

3. Zebranie naukowe Towarzystwa w piątek 23 marca o godz. 17.30 na UPJPII,  red. Ludmiła Grygiel oraz  ks. prof. Łukasz Kamykowski: BP JAN PIETRASZKO - POSTAĆ I PRZESŁANIE.

4. Wielkopostny Dzień Skupienia "Nasze dwa skrzydła ku kontemplacji prawdy i Miłosierdzia" w Klasztorze w Radomsku, organizowanym już drugi rok przez wiceprezesa Towarzystwa ojca Stanisława Jaromi OFMCONV 24 i 25 marca  2018

5.  Zebranie naukowe Towarzystwa w piątek 20 kwietnia o godz. 17.30 na UPJPII z wykładem pt. "Doktryna Jana Kalwina", który poprowadzi dr hab. prof. UP Antoni Szwed.

6.  Zebranie naukowe Towarzystwa w piątek 25 maja o godz.17.30 na UPJPII z wykładem pt. "Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagradzania, prawo do partycypacji - w świetle katolickiej nauki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II, który wygłosi Prof. dr hab. Jerzy Wratny  -  Tekst referatu 

7. Zebranie naukowe Towarzystwa w piątek 22 czerwca o godz. 17.30 na UPJPII z wykładem pt. Encyklika "Fides et Ratio" jako zadanie - z punktu widzenia astrofizyka", który wygłosi dr hab. Piotr Homola

8.   Zaproszenie na IV Sesję w Rzymie oraz inne, ważne informacje :)

9. Zaproszenie na sesję ENCYKLIKA FIDES ET RATIO PO 20 LATACH

10. Doroczne walne zgromadzenie członków Towarzystwa Fides et Ratio

 

 

 

Aktualności 2017

1.   "List otwarty MTN Fides et Ratio z żądaniem zaprzestania inscenizacji "Klątwa" , która poniża osobę św. Jana Pawła II i w której dopuszcza się bezczeszczenia Krzyża". 

2.  Zebranie naukowe w dniu 24 marca 2017 z wykładem pt. "Joseph Malegue - ulubiony pisarz dwóch papieży: Pawła VI i Franciszka" który wygłosi prof. dr hab. Urszula Dąmbska - Prokop

3.  List Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do członków MTN Fides et Ratio w odpowiedzi na przesłany list otwarty w sprawie Teatru Powszechnego.

4. Wielkopostny Dzień Skupienia MTN Fides et Ratio 1 kwietnia 2017 w Klasztorze oo Franciszkanów w Radomsku.

5.  Otwarte zebranie naukowe w dniu 26 maja 2017 z wykładem pt. "Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły a psychologia przyszłości", który wygłosi dr Mirosław Harciarek.

6. O. dr Stanisław Jaromi OFM Conv - wiceprezes naszego Towarzystwa - CZŁOWIEKIEM ROKU POLSKIEJ EKOLOGII

7.  Audiencja Międzynarodowego Towarzystwa Fides et Ratiou Jego Ekscelencji  Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 13 czerwca 2017

8.  Ks. Marek Leśniak zmarł nagle w Krakowie 1 sierpnia 2017 r. o godz. 19:33, w wieku 49 lat, w 25. roku kapłaństwa.                  

9.   III Seminarium Rzymskie Fides et Ratio: Posłuszeństwo i Autorytet; 1-8 września 2017. Zobacz fotoreportaż

10.  Zaproszenie na sesję naukową VERITATIS SPLENDOR WOBEC POST-PRAWDY z udziałem Ks. Abp Metropolity Marka Jędraszewskiego 7 listopada 2017

11.   Walne doroczne  zgromadzenie członków  Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego „Fides et Ratio” 

 

 

 

 

 

Aktualności 2016

 

1.  Promocja książki "Genealogia dei desideri" 22 stycznia godz.18.00

2.   Wielkopostny Dzień Skupienia 27 lutego 2016

3.  O. dr Stanisław Jaromi OFMConv laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego  

4. Trzecie  z cyklu seminariów "Nauczanie św. Jana Pawła II ; inspiracje i zadania dla chrześcijańskiego uczonego" z wykładem "Między sprawiedliwością a miłosierdziem. Od Jana Pawła II do Franciszka", który wygłosi prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, UPJP II w dniu 16 kwietnia 2016 r. o godzinie 18.30

5. List od Anny Marii Martinelli do członków MTN Fides et ratio

6. Zaproszenie od Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII 14 kwietnia na Konferencję naukową "Przed Soborem Wszechprawosławnym"

7. Czwarte  z cyklu seminariów "Nauczanie św. Jana Pawła II ; inspiracje i zadania dla chrześcijańskiego uczonego" z wykładem "Wyniki badań nad fizjologią mózgu a problem wolnej woli w antropologii Jana Pawła II", który wygłoszą prof. dr hab. Teresa Grabińska WSOWL, Wrocław oraz ks. dr Tomasz Maziarka, UPJP II w dniu 21 maja 2016 r. o godzinie 17.30

8.   Debata "Czy nadzieje św.  Jana Pawła II spełniły się?" oraz promocja książki: "Losy nadziei świętego Jana Pawła II" w dniu 22 lipca 2016 r.  

9. "John Paul II' hopes for solidarity-based society " by  Teresa Grabińska , text in English presented during the debate: WHAT HAS BECOME OF ST JOHN PAUL II’S HOPES?, July 22nd 2016, Kraków

10.   II Międzynarodowe Seminarium Rzymskie "MIŁOSIERDZIE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ" Rzym,  1-6 września 2016

11.  Zaproszenie na Mszę Św. i  spotkanie "Nasze doświadczenie ŚDM 2016" 1 października 2016 r.  

12.  Fotoreportaż z II Międzynarodowego Seminarium Rzymskiego "MIŁOSIERDZIE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ" Rzym 1-6 września 2016 r. 

13.   Zarząd Towarzystwa zaprasza Członków na Walne Zgromadzenie Wyborcze , które odbędzie się w sobotę  12 listopada 2016,  o godz. 13.30 ( drugi termin: godz. 14.00),   w Domu Generalnym SS. Serafitek -Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, ul. Łowiecka 3, w Krakowie.

14. Dni Jana Pawła II 2016

 

 

 

 

 

Aktualności 2015

1.       Pierwsze z cyklu seminariów "Co humanistyka może zaoferować dzisiejszemu światu" z  z wykładem „Co dały podróże do Padwy i Bolonii XVI- wiecznym polskim scholarom?”, który wygłosi dr hab.. Mirosław Lenart prof. UO w dniu 30 stycznia 2015 r.

2.  Drugie z cyklu seminariów "Co humanistyka może zaoferować dzisiejszemu światu" z wykładem "Po co studiować filologie obce na poziomie magisterskim?", który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Brzozowski w dniu 6 marca 2015 r.

3.  Trzecie z cyklu seminariów "Co humanistyka może zaoferować dzisiejszemu światu" z wykładem "„Dlaczego warto dzisiaj studiować filozofię?”, który wygłosi prof. dr  hab. Teresa Grabińska w dniu 10 kwietnia 2015

4.  Zaproszenie na promocję i spotkanie z autorami  książek "Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia " oraz "Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy"w dniu 11 kwietnia 2015

5.  O promocji naszych książek w "Gościu Niedzielnym"

6.  Czwarte z cyklu seminariów "Co humanistyka może zaoferować dzisiejszemu światu" z wykładem „Jaką wartość i znaczenie ma dziś studiowanie historii ? ”, który wygłosi prof. dr  hab. Piotr Franaszek w dniu 29 maja 2015

7.  Piąte z cyklu seminariów "Co humanistyka może zaoferować dzisiejszemu światu" z wykładem „Krisis tes paideias (Κρίσις τῆς παιδείας). Humanitas w kryzysie.” , który wygłosi dr hab. Krzysztof Bielawski w dniu 19 czerwca 2015

8. Srebrny jubileusz kapłaństwa o. Stanisława Jaromi OFMconv

9. Pożegnanie śp.prof. Haliny Grzmil - Tylutki

10.  Międzynarodowa sesja naukowa w Rzymie "Sens humanistyki dzisiaj" 1- 5 września 2015

11.   Prof. Ewa Leś członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

12.  Finalne seminarium z cyklu "Co humanistyka może zaoferować  dzisiejszemu światu?", z wykładem Wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności , Pana prof. dr hab. Andrzeja Borowskiego pt. "Dlaczego warto dziś studiować polonistykę?" 23 pażdziernika (piątek) 

13.  Doroczne Walne Zgromadzenie i Msza św. w intencji zmarłej w lipcu naszej Koleżanki, współzałożycielki Towarzystwa śp. Prof. Haliny Grzmil-Tylutki oraz wszystkich Zmarłych z naszych rodzin .- 2 listopada 2015 (poniedziałek )

14.  Sympozjum ŚWIĘTOŚĆ, organizowane przez nasze Towarzystwo w ramach X Dni Jana Pawła II 2015 - 3 listopada 2015  (wtorek) o godz. 16.30

15. Pierwsze z cyklu seminariów "Nauczanie św. Jana Pawła II ; inspiracje i zadania dla chrześcijańskiego uczonego" z wykładem "Moralno-społeczne wychowanie osoby w świetle nauczania Jana Pawła II ; w perspektywie Światowych Dni Młodzieży", który wygłosi dr hab. prof. KUL Alina Rynio, Kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL w dniu 11 grudnia 2015 r o godz. 17,30. Spotkanie połączone jest z Opłatkiem. 

 

 

 

 

 

Aktualności 2014

 

 1.  Życzenia świąteczne Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
 2. Zebranie naukowe w dniu 17stycznia 2014 z wykładem "Historia zapisana kamieniem i cegłą czyli o śląskiej architekturze sakralnej", który wygłosi dr inż. architekt Marek Natusiewicz
 3. List  MTN Fides et ratio do Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego - 31 stycznia 2014 r.
 4. List od Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego - 1 lutego 2014 r.
 5. Zebranie naukowe w dniu 28 lutego 2014 z wykładem "Mediacje jako droga do porozumienia - między interesami a wartościami", który wygłosi dr Leszek Cichobłaziński
 6. "Wielkopostny Dzień skupienia z bł. Janem XXIII i bł. Janem Pawłem II" - 5 kwietnia 2014 r.
 7. Konferencja naukowa w dniu 10 maja 2014  "Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie - propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce"
 8. Zebranie naukowe w dniu 13 czerwca 2014 poświęcone adhortacji apostolskiej Ojca Swiętego Franciszka  Evangelii Gaudium, które przedstawią prof. dr hab Teresa Grabińska, dr hab. prof UW Ewa Leś oraz ks. dr hab. Szymon Dzyżdżyk
 9. Protest przeciwko prezentacji "Golgota picnic".
 10. List  z podziękowaniem od Ojca Świętego Franciszka za życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych - wysłany przez Sekretariat Stanu 11 czerwca 2014 r.
 11. List do MTN Fides et Ratio z błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka - wysłany przez Sekretariat Stanu 22 sierpnia 2014 r.
 12. Dzień Skupienia ze św. Franciszkiem - 4 października 2014 r.
 13.   Zaproszenie na DNI JANA PAWŁA II 2014  
 14.  Zaproszenie na Walne Zgromadzenie MTN Fides et Ratio w dniu 3 listopada 2014.
 15. Sympozjum „Święty Jan Paweł II – losy nadziei” w dniu 4 listopada 2014 r.
 16.  Zebranie naukowe w dniu 19 grudnia 2014 z wykładem pt. „Obrona tożsamości człowieka w cyberprzestrzeni: wybrane rozwiązania informatyczne w zakresie ochrony danych użytkowników komputerów osobistych”, który wygłosi dr inż. Igor Leś